Klapy dymowe

Wykonujemy klapy dymowe. To element systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jest to sprzęt umieszczany na dachu budynku, który w razie pożaru otwiera się automatycznie i pozwala na odprowadzenie ciepła, dymu i toksycznych gazów, wietrzenie pomieszczenia. Umożliwia to skuteczną ewakuację i pracę służb biorących udział w akcji ratunkowej.

Klapy oddymiające to podstawowy element wyposażenia każdego budynku mieszkalnego, firm czy obiektów użyteczności publicznej. Dzięki profesjonalnemu zaprojektowaniu i odpowiedniemu rozmieszczeniu na dachu pomagają w skutecznym odprowadzaniu dymu a w efekcie zwiększeniu bezpieczeństwa w trakcie pożaru.

Klapy dymowe mogą mieć otwierane pokrywy wypełnione materiałem przepuszczającym światło, dzięki czemu pełnią także rolę punktowych świetlików dachowych, pomagają doświetlać wnętrza budynków światłem dziennym. Dzięki nim można również okresowo przewietrzać budynek.

 

Nasza oferta klap oddymiających

Oferujemy zaawansowane pod względem technologicznym klapy oddymiające. Realizujemy zamówienia na klapy o różnych wymiarach. Zapewniamy konstrukcje spełniające restrykcyjne normy bezpieczeństwa, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dopasowujemy klapy dymowe do charakteru obiektu i różnych typów dachów.

Uruchomienie układu napędowego klapy oddymiającej może następować w dwojaki sposób:

  • automatycznie – po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego (czujki dymu)
  • ręcznie – poprzez naciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania

Wykrycie dymu przez czujkę lub wciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania powoduje uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe.

Klapy dymowe